Ce este Food for Iași Living Lab

Food for Iași Living Lab este conceput ca un hub colaborativ inovativ al cărui principal scop îl reprezintă conectarea actorilor și agenților din sistemul alimentar urban al orașului Iași în vederea identificării celor mai importante probleme ale sistemului și găsirea unor soluții inovative pentru rezolvarea acestor probleme și pentru dezvoltarea locală durabilă și sustenabilă.

Please select listing to show.

Agenda FILL

 

Cercetare științifică în domeniul sistemelor alimentare urbane, pentru identificarea celor mai eficiente soluții pentru îmbunătățirea calității vieții și promovarea unui consuma limentar sănătos și prietenos față de mediu.

Conceptul de „stakeholders” (din limba engleză) poate fi înțeles ca o comunitate a actorilor și agenților care influențează în mod decisiv un sistem. Food for Iași Living Lab își propune să pună împreună actori din mediul de afaceri, de cercetare, din zona societății civile și din mediul administrativ, pentru acțiuni și strategii de dezvoltare durabilă și sustenabilă a sistemului alimentar urban din Iași. 

Rezultatele cercetărilor și dezbaterilor din cadrul Food for Iași Living Lab vor fi diseminate prin rapoarte, studii științifice, informări și comunicări publice pentru implicarea tuturor beneficiarilor sistemului alimentar urban al orașului Iași. 

Food for Iași Living Lab are în vedere și corelarea și comunicarea cu alte acțiuni, platforme și proiecte care au aceleași domenii de interes. În acest sens vor fi dezvoltate instrumente de comunicare și colaborare și cu alte astfel de inițiative. 

Domenii de interes

Food for Iași Living Lab își propune o abordare sistemică a consumului alimentar urban, pentru o înțelegere integrată a evenimentelor, structurilor și mentalităților care stau la baza sistemelor alimentare urbane. 

Lanțurile scurte de aprovizionare reprezintă cele mai sănătoase instrumente de distribuție a produselor alimentare locale pentru un consum alimentar urban sănătos și prietenos față de mediul înconjurător. 

Srijinirea producătorilor locali și a lanțurilor scurte de aprovizionare are un efect benefic și în creșterea calității vieții și în promovarea unui consum alimentar sănătos și responsabil. 

Promovarea agriculturii urbane contribuie la creșterea calității vieții atât din punct de vedere al consumului alimentar, cât și din punctul de vedere al condiției psiho-sociale a consumatorilor urbani. 

Echipa FILL

Ioan Sebastian Brumă

Coordonator FILL

Lucian Tanasă

Facilitator Inovare

Codrin Dinu Vasiliu

Comunicare și diseminare

Oportunitățile FILL

În cadrul FILL dorim să desvoltăm o comunitate de inovație și acțiune pentru îmbunătățirea sistemului alimentar urban din Iași și nu numai. Această comunitate este gândită să funcționeze pe baza celor mai importanți actori locali și regionali. Venind alături de FILL vei contribui nu numai la dezvoltarea bazei de cunoaștere și acțiune în vederea îmbunătățirii sistemelor alimentare urbane, ci vei beneficia și de experiența și ideile celorlalți pentru dezvoltarea personală.

Contact

Ioan Sebastian Brumă

Email: web.rdrp@gmail.com
Telefon: 004 0745 908 021

EU Logo

Acest proiect este finațat de Uniunea Europeană, prin Programul de Cercetare și Inovare Orizont 2020, sub contractul de finanțare 101000348.